ເຖີງ: ບັນດາລູກຄ້າທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ
ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແອລ໌ດີບີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຈະປິດບໍລິການໃນ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2024 , ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນກໍາມະກອນສາກົນ ແລະ ຈະເປີດບໍລິການປົກກະຕິ ໃນວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2024.
ແຈ້ງການວັນພັກສົງການປີໃໝ່ລາວ ພສ 2567

ການຫັນຈາກ ບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ເປັນ ບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາປະທັບໃໝ່.
ປ່ຽນຊື່ຈາກ “ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ “ ຊື່ພາສາອັງກິດ (Lanexang Securities Public Company) ຊື້ຫຍໍ້ “ LXS ” ມາເປັນ “ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແອລ໌ດີບີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ” ຊື່ພາສາອັງກິດ ( LDB SECURITIES SOLE CO., LTD) ຊື່ຫຍໍ້ “LDB-S” ແລະ ຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ຊື່ ແລະ ຕາປະທັບໃໝ່ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ.

Scroll to Top