ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແອລ໌ດີບີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຈະປິດບໍລິການໃນ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2024, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນກໍາມະກອນສາກົນ ແລະ ຈະເປີດບໍລິການປົກກະຕິ 02 ພຶດສະພາ…