ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແອລ໌ດີບີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແອລ໌ດີບີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດຖືຮຸ້ນໂດຍ ທະນາຄານພັດທະລາວ  (LDB) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ່ 01 ທັນວາ 2010 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນ 100 ຕື້ກີບ (ປະມານ 12,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເພື່ອຕອບສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການເຕັມຮູບແບບແກ່ບັນດານັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແອລ໌ດີບີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດຫຼັກຊັບແຫ່ງທຳອິດທີ່ເປີດດຳເນີນງານໃນປະເທດລາວ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ 3 ປະເພດຫຼັກຄື: ການເປັນ ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນການຈັດຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ.

ທະນາຄານພັດທະນາລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຈາກການລວມຕົວຂອງ 2 ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດຄື: ທະນາຄານລາວໃໝ່ ແລະ ທະນາຄານລ້ານຊ້າງໃນເມື່ອວັນທີ 9 ເມສາ 2003. ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ ຖືຫຸ້ນ 70% ກັບ ກະຊວງການເງິນ ຖືຫຸ້ນ 30%.

ວິໄສທັດ
ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ພາລະກິດ 

ນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກຄ້າ.
+ ສ້າງກຳໄລສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.
ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງລາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອແນ່ໃສ່ປັບປຸຸງສາຍພົວພັນທາງທຸລະກິດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.

Scroll to Top